ජපානයේ නව බලශක්ති මූලික සැලැස්ම සූර්ය හා න්‍යෂ්ටික බලශක්තියට සමගාමීව කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීමට සැලසුම් කරයි

ජපන් රජයේ කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නව ශක්තිය2030 සඳහා මිශ්‍ර (බල උත්පාදන ව්‍යුහය), එය අවසන් සම්බන්ධීකරණ අවධියට පැමිණ ඇත. 2030 දී පුනර්ජනනීය බලශක්ති අනුපාතය සියයට 10 කටත් වඩා වැඩි වී 36% සිට 38% දක්වා වැඩි වන අතර න්‍යෂ්ටික ශක්තිය පවත්වා ගෙන යනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත. දැනට තිබෙන 20% සිට 22% දක්වා. ජපාන රජය බලාපොරොත්තු වන්නේ බලශක්ති මිශ්‍රණය නැවත සකස් කිරීමෙන් බලශක්ති උත්පාදනය තුළදී හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කරමින් සමස්තයෙන් 60% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ශුන්‍ය විමෝචන බලශක්ති ප්‍රභවයන් විසින් ගනු ඇතැයි ජපාන රජය බලාපොරොත්තු වන බවයි නිහොන් කීසායි සිම්බුන් වාර්තා කළේ.

ජපානයේ ආර්ථික, වෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ජුලි 21 දා මෙම සම්පත් හා බලශක්ති සමීක්‍ෂණයේ මූලික ප්‍රතිපත්ති අනුකමිටුවේදී (බලශක්ති මූලික සැලැස්ම ”සහ බලශක්ති මිශ්‍රණය යෝජනා කිරීමට සැලසුම් කරයි. ආර්ථික, වෙළෙඳ හා කර්මාන්ත ඇමති කෙටුම්පත වර්තමාන “බලශක්ති මූලික සැලැස්මට” අනුව, ජපානයේ 2030 බලශක්ති ඉලක්ක පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා 22% සිට 24% දක්වා, න්‍යෂ්ටික ශක්තිය සඳහා 20% සිට 22% දක්වා සහ තාප විදුලි උත්පාදනය සඳහා 56% ඉලක්ක වේ.

මෙවර යෝජනා කිරීමට නියමිත “බලශක්ති මූලික සැලැස්මේ” කෙටුම්පත මඟින් නව ඉලක්කයක් එළි දකී. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි කිරීමට සහ න්‍යෂ්ටික ශක්තියේ අනුපාතය පවත්වා ගැනීමට අමතරව තාප විදුලි උත්පාදන අනුපාතය 41%දක්වා අඩු කෙරේ. නිශ්චිතවම, නව ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා සූර්ය බලශක්ති විශාල ප්‍රමාණයක් හඳුන්වා දෙනු ඇත. ආර්ථිකය, වෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මෑතකදී යෝජනා කළේ 2030 වන විට සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන පිරිවැය න්‍යෂ්ටික බලයට වඩා අඩු වනු ඇති අතර එය ප්‍රථම වරට විදුලිය උත්පාදනය කිරීමේ ලාභම ක්‍රමය වන බවයි. කෙසේ වෙතත්, පැතලි ඉඩමක් සොයා ගැනීම වඩ වඩාත් දුෂ්කර වෙමින් පවතීසූර්ය පැනල ස්ථාපනය කර ඇති අතර එය සාක්ෂාත් කර ගැනීම දුෂ්කර කරයි.

න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් ජපාන රජය 2030 වන විට විදුලි උත්පාදනයේ වර්තමාන කොටස පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වුවද, එහි මූලධර්මය නම් පුද්ගලික විදුලි සමාගම් විසින් මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති න්‍යෂ්ටික විදුලි ඒකක 27 ම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අතර දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 10 ක් පමණි. නව “බලශක්ති මූලික සැලැස්ම” න්‍යෂ්ටික බලාගාර තැනීමේ හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද වාර්තා නොකරයි. අනාගතයේදී න්‍යෂ්ටික බලශක්ති උත්පාදනය අඩු වීම හා කනස්සල්ලට කරුණකි. ජපානය 2050 වන විට "කාබන් උදාසීන" සාක්‍ෂිය සාක්‍ෂාත් කර ගත යුතු අතර අපේක්ෂාවන් නොපැහැදිලි ය.

 


පශ්චාත් වේලාව: ජූලි 23-2021